ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

                  

  Ζητείται άμεσα άτομο για την στελέχωση του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ (Ms Office) 
  • Εμπειρία στο χειρισμό Προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρησης (ERP)
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες
  • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο (Γραφικές Τέχνες/Εκτυπώσεις)  και η κατοχή διπλώματος δικύκλου.     

                                                                                                                

Αποστολή Βιογραφικών*:                                         

info@spirouprint.gr                                                         

Fax: 210 5148645

*Παρακαλούμε, πριν την αποστολή του βιογραφικού σας στην εταιρεία μας,  βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε την ακόλουθη δήλωση που σας αφορά και ότι συναινείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας.

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας στην εταιρεία μας αποδέχεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας καταχωρούνται και αποθηκεύονται στα αρχεία μας. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων σας σε σχέση με την προσφερόμενη θέση εργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρεί η εταιρεία μας για ένα μήνα μετά την κάλυψη της επαγγελματικής θέσης για την οποία αναρτήθηκε η αγγελία, ώστε να επαναξιολογηθούν στην περίπτωση μη οριστικής κάλυψης της προσφερόμενης επαγγελματικής θέσης. Μετά την παρέλευση του μήνα από την οριστική πρόσληψη του υποψηφίου, όλα τα βιογραφικά καταστρέφονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο καταστροφής που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και την διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία «Μ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Καλλικλέους, αρ. 3, με αριθμό τηλεφώνου: 210 5143779 και e-mail: info@spirouprint.com, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε.